9. velj 2016.

karneval


Kaže se da smo u petom godišnjem dobu - danima karnevala.
Ovo su dani kada je sve dopušteno, gradovima vladaju maškare,
a prolazeći ulicama susrećemo maskirane likove iz bajki, filmova i medija.
I veliki i mali ove dane uživaju u festivalskim priredbama, karnevalskim pjesmama i
obaveznim maskama.
Dani su  kad bar na sat zaboravljamo brige i probleme i uživamo u karnevalskim čarolijama.
Nema komentara:

Follow this blog with bloglovin

Follow LivesArt